Foradar

12

Servei de foradar mitjançant màquines de taladrar, plasma, oxitall o punxonadora.

Requeriments per al servei de foradar:
— Enviar un arxiu DXF, CN o NC1.

Tubs:
— Diàmetres de broca de 12 fins a 40.
— No perforem tub rodó.
— Secció mínima 80×80mm. Gruix mínim 3mm.

Angles:
— Secció mínima 80×80mm

Servei de foradar mitjançant màquines de taladrar, plasma, oxitall o punxonadora.

Visualitza el procés
de foradar

Catàleg de serveis metal·lúrgics

Descarregar