Xapes

Xapes laminades en fred, en calent, galvanitzades, perforades, embotides o per edificacions.