Tubs

Tubs soldats laminats en fred, en calent, decapats, galvanitzats.