Oxitall

3

És la tecnologia ideal per al tall de peces de gruixos superiors.

Maquinària
Tecoi Thor 3000 H1 / Taula 12000 x 3000 mm
Mainox Centricut (amb control numèric) / Taula 18000 x 3000 mm

És la tecnologia ideal per al tall de peces de gruixos superiors.

Especificacions
de tall

Material Gruix Mides Qualitat
Ferro negre 45mm - 250mm 6000x2500mm S275JR – S355J2

Catàleg de serveis metal·lúrgics

Descarregar