Tall

Mafesa disposa de l'última tecnologia en sistemes de tall. Tres sistemes de tall: Làser, Plasma d'alta definició i Oxitall per respondre totes les necessitats dels nostres clients.

· Assessorament personalitzat
· Adaptabilitat a les exigències dels clients
· Alta qualitat en acabats
· Rapidesa en l'execució
· Reducció de costos de fabricació
· Agilitat en les entregues

Tall

Làser

Làser
Mafesa disposa de línies de tall amb Làser al centre de tall instal·lat a Vic. Des d'aquest centre es dóna cobertura a totes les delegacions que Mafesa té repartides per tot Catalunya.

El raig làser és una eina universal de tall que funciona sense tocar el material objecte del tall tot evitant qualsevol pressió o força.

Maquinària


Trumpf TC L4050
Trumpf TC L3040

Avantatges


Màxima precisió
Rapidesa
Estalvi
— reducció de costos de fabricació
— reducció de feina en mecanitzacions
Alta qualitat en els acabats
Cap risc de deformació del material
Permet el tall de ferro (acer), inoxidable i alumini

És aconsellable


Quan cal la màxima precisió i qualitat en els acabats.

Mètode de treball

 • El client envia un arxiu en format CAD (dwg o dxf) o plànols.
 • Es traspassa o es dibuixa la peça a tallar al software informàtic.
 • S'agrupen les peces per optimitzar al màxim l'ús de la xapa.
 • S'activa l'ordre de tall.
 • Un cop tallades, les peces es preparen per a l'expedició i s'envien al client.

Especificacions de tall

  Material Gruix Mides Tolerància
  Acer (ferro, corten...) 0,8mm a 25mm 4000 x 2000mm +/-0,1mm
  Inoxidable 0,8mm a 20mm 4000 x 2000mm +/-0,1mm
  Alumini 0,8mm a 15mm 4000 x 2000mm +/-0,1mm

Plasma

Mafesa disposa d'una línia de tall amb plasma d'última generació al centre de tall instal·lat a Vic. Des d'aquest centre es dóna cobertura a totes les delegacions que Mafesa té repartides per tot Catalunya.

Maquinària


Messer MultiTherm 4000
Taula de 19 m x 3 m

Avantatges


Redueix el risc de deformació del material a tallar
Permet un ventall més ampli de gruixos
Rapidesa en el tall
Qualitat òptima del tall

És aconsellable


En el tall de ferro de gruixos entre 8mm
i 60 mm que necessitin una alta qualitat
i precisió en els acabats

Mètode de treball

 • El client envia una mostra física, un arxiu
  en format CAD o plànols.
 • Es traspassa o es dibuixa la peça a tallar
  al programa Omninest.
 • S'agrupen les peces per optimitzar
  al màxim l'ús de la xapa.
 • S'activa l'ordre de tall.
 • Un cop tallades, les peces es preparen
  per a l'expedició i s'envien al client.

Especificacions de tall

  Material Gruix Mides Tolerància
  Acer (ferro, corten...) 8mm a 60mm 20000 x 3000mm +/-0,3mm

Oxitall

Mafesa disposa d'una línia de tall amb el
sistema d'oxitall al centre de tall instal·lat
a Vic. Des d'aquest centre es dóna cobertura a totes les delegacions que Mafesa té repartides per tot Catalunya.

L'oxitall és un sistema de tall utilitzat per al tall de xapes. El procés de tall consta de dues etapes diferenciades. A la primera l'acer s'escalfa a altes temperatures (900 ºC) mitjançant la flama produïda per l'oxigen i un gas combustible. A la segona, un corrent d'oxigen talla el metall i elimina els òxids de ferro que es produeixen.

Maquinària


Mainox Centricut (amb control numèric)

Avantatges


Permet el tall de xapes de ferro gruixudes (fins a 150mm de gruix). Qualitat òptima del tall.

Especificacions de tall

  Material Gruix Mides  
  Acer (ferro, corten...) 8mm a 150mm 17000 x 3000mm