A mida

Mafesa ofereix un ampli ventall de serveis addicionals per respondre les necessitats dels nostres clients.

Serveis

01

Tall a mida

Tall recte 90º de perfils estructurals i tubs.

02

Tall de xapa

Cisalla de 4m amb una espessor màxima de 8 mm.

03

Tall a biaix

Tall fins a 45º de perfils estructurals i tubs amb serres de cinta.

04

Granallat

El granallat és un procés de neteja que elimina l'òxid o la calamina de la superfície d'un producte fèrric. Un cop granallat, el producte comença un procés d'oxidació i corrosió que s'evita pintant el producte immediatament després de granallar.

05

Pintat

Ens adaptem a les necessitats del client tenint en compte que el procés de pintat s'ha de fonamentar segons la norma ISO 12944. Segons aquesta directriu es valora la pintura que s'ha d'utilitzar i l'adequat micratge de cada capa segons el lloc on anirà destinat el material.

06

Punxonat

Perforacions de perfils estructurals, plaques o perfils comercials mitjançant Punxonadora GEKA o per Oxitall.

07

Transport

Mafesa disposa d'una àmplia flota de camions i tràilers propis, adaptats a les necessitats del transport de ferros i acers i al servei de tots els clients que ho sol·licitin. Tots els camions estan equipats amb grua per facilitar la descàrrega del material.