Marcatge

9

Servei de marcatge a través de micropercussió de bigues i tubs estructurals. La identificació de les peces facilita la tasca de construcció de les estructures metàl·liques.

Servei de marcatge a través de micropercussió de bigues i tubs estructurals. La identificació de les peces facilita la tasca de construcció de les estructures metàl·liques.

Visualitza el procés
de marcatge

Catàleg de serveis metal·lúrgics

Descarregar