PM1

Perfils tubulars per a serralleria

Perfil PM decapat o galvanitzat. Fitxa tècnica PM1.

Perfils tubulars per a serralleria - PM1 - Mafesa

Taula de cotes

ref h b e                                
mm 25 50 1,5