Perfil Porta Basculant PC4

Perfils i xapes per a portes i tancaments

Perfil galvanitzat. També disponible en color blanc. Fitxa tècnica Perfil Porta Basculant PC4.

Perfils i xapes per a portes i tancaments - Perfil Porta Basculant PC4 - Mafesa

Taula de cotes

ref h h1 h2 h3 b b1 b2 w w1 w2 w3 e                
mm 11 4 5 12 217,5 190 28,1 87 16 8,5 8 0,8