HEM

Perfils estructurals

Perfil d'acer laminat en calent, amb la secció en forma de H. Els perfils HEM són els perfils més pesants. Fitxa tècnica HEM.

Perfils estructurals - HEM - Mafesa

Normes de referència

  • EN 10025-2

Qualitat

  • S-275-JR
  • S-355-J2/JO (sota comanda)

Serveis

Aquest producte disposa dels
següents serveis:

Perfils estructurals

Secció Renderitzat

Secció isomètrica

Secció en 2D

Mides disponibles (mm)

ref \ cotes h b e e1            
100 120 106 12,0 20,0            
120 140 126 12,5 21,0            
140 160 146 13,0 22,0            
160 180 166 14,0 23,0            
180 200 186 14,5 24,0            
200 220 206 15,0 25,0            
220 240 226 15,5 26,0            
240 270 248 18,0 32,0            
260 290 268 18,0 32,5            
280 310 288 18,5 33,0            
300 340 310 21,0 39,0            
320 359 309 21,0 40,0            
ref \ cotes h b e e1            
340 377 309 21,0 40,0            
360 395 308 21,0 40,0            
400 432 307 21,0 40,0            
450 478 307 21,0 40,0            
500 524 306 21,0 40,0            
550 572 306 21,0 40,0            
600 620 305 21,0 40,0            
650 668 305 21,0 40,0            
700 716 304 21,0 40,0            
800 814 303 21,0 40,0            
900 910 302 21,0 40,0            
1000 1008 302 21,0 40,0            
Ampliar Clica per maximitzar Clica per minimitzar