Productes

En aquesta seu podreu trobar
els següents productes:

· Perfils comercials
· Perfils estructurals
· Tubs
· Xapes
· Perfils varis
· Altres

Vic

Parc d'Activitats Econòmiques
Carrer Mas de la Mora, 6-8
08500 Vic
Barcelona

T 938 863 900
F 938 893 520
M 618 265 988

e-mail

Mafesa Vic @ Google Maps +

Director

Roger Sadurní e-mail

Comercials

Ramon Bartolich T 681 022 712 e-mail
Jordi Blancafort T 638 348 374 e-mail
Joan Raurell T 681 022 713 e-mail

Administració

Fina Febrer e-mail
Núria Vilardell e-mail
Esther Robles e-mail