Productes

En aquesta seu podreu trobar
els següents productes:

· Perfils comercials
· Perfils estructurals
· Tubs
· Xapes
· Perfils varis
· Corrugat / Malla
· Altres

La Seu d'Urgell

Pol. La Seu Industrial C/ E
25700 La Seu d'Urgell
Lleida

T 973 35 22 08
F 973 35 22 12

e-mail

Mafesa La Seu al Google Maps +

Comercials

Carles Lalinde T 681 022 729 e-mail

Administració

Paula Ferreiro e-mail